1. Valdes loceklis: Mg.sc.ing. Atis Jēkabsons

  Tālr. (+371) 29 871 130

  atis@mazaisvilks.lv  SIA "MAZAIS VILKS"

  Reģ.Nr. 40103629298

  Platones iela 18-2, Rīga, LV-1029

  AS "Swedbank"

  LV24HABA0551035864171

  Būvkomersanta reģistrācijas numurs: 10464-R